CNG mootoriga sõidukid

Surugaasi (CNG – compressed natural gas) kütusena kasutavad sõidukid on maailmas aastakümneid kasutusel olnud ja uuenenud keskkonnavaadete valguses nende arv arenenud maades vaid kasvab.  Rohegaas on pea identne fossiilse päritoluga maagaasiga, seepärast liigub see maagaasiga samas võrgustikus ja jõuab sealt ka gaasitanklateni, kujundliku võrdlusena sobib siia ka näide rohelise elektri liikumisest elektrivõrkudes.

Väga laialdaselt kasutatakse suru-/rohegaasi just linnaliikluse ühistranspordivahendite kütusena. Selle üks esmaseid põhjuseid seisneb selles, et diiselkütuse heitmed on suurimad just auto n.ö. stardihetkedel, mistõttu linnaliini buss, prügi- ja postiveok jne., on eesmärkides tähtsaim sihtrühm  asendamaks diiselkütus neis gaasilisega. Samuti töötab gaasimootor vaiksemalt, mis samuti pole linnakeskkonnas vähetähtis tegur. Tasase töötsükli üks põhjuseid on ka see, et kõnealuse gaaskütuse oktaanarv on 114, mistõttu põlemistsükkel mootori silindris on väga sujuv.  Rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt võrdsustatakse rohegaasi kasutamisel heitmete arv keskkonda nulliga.

 

 

Kasutatud CNG sõidukite pakkumistega saate tutvuda Nordauto kodulehel