CNG=CBM=rohegaas

 

Surugaas – CNG(compressed natural gas) ja selle vaste taastuvallikaist: biometaan – CBM (compressed biomethane) = rohegaas eesti keeles.           CH4 – metaan, gaaskütuses 98% kontsentratsiooniga.

Euroopas kasutatakse laialt biometaani sünonüümina sõna `biogas`, mis pole iseenesest õige, kuna biogaas on tooraine biometaani tootmiseks. Eestis hoitakse neid mõisteid selgelt eraldi, biogaasi kasutatakse vähese puhastamise järgselt tänini enim elektri ja soojuse koostootmiseks CHP-des  (combi& heat&power).