Meist

Tegutseme selle nimel, et puhtama ja jätkusuutliku elukeskkonna jaoks tuua igapäevasesse kasutusse taastuvallikaist toodetud kodumaist transpordikütust – rohegaasi, toodet, mille selline nimi kirjeldab biometaani eesti keeles parimal viisil.

Sarnane on rohegaasi nimi ka mitmetes maailma riikide kohalikes keeltes: Hollandis on see groen gas, Taanis grøn gas, Rootsis grön gas jne.

Riik on rohegaasi tulekuks andnud omalt poolt olulise panuse mitmete toetusprogrammide kaudu – esmalt rohegaasi kasutamise edendamiseks ühistranspordivahendites, seejärel toetus gaasitanklate rajamiseks, et rohegaas ka tarbijateni jõuaks ja värskelt seadustatud toetus rohegaasi tootjatele, mis võimaldab rohegaasil jõuda lõpptarbijani fossiilsele surugaasile ligilähedase hinnaga.