Rohegaasi rakendusvaldkonnad

Kuna rohegaas on sarnase koostise ja kütteväärtusega kui maagaas, siis on ta kasutatav kõikjal, kus kasutatakse maagaasi.

Hetkel Eestis põllumajandustoormel toodetud biogaasi kasutatakse kütusena biogaasimootorites, mis toodavad elektrit ja sooja, kuid praegune riigipoolne fookus on toetada alternatiivsete transpordikütuste tootmist nagu näiteks gaasiautodes kasutatav biometaan.