Tanklad

Gaasitanklad, kus hakkab liikuma ka rohegaas, on meil juba tavapärased ja neid tuleb tempokalt juurde. 2018.a. lõpuks on gaasitanklate arv meil võrreldes tänasega loodetavasti pea kahekordistunud, ehk tanklaid töötab siis vähemalt 15. Rahvusvaheliselt kasutuses olev rohegaasi tunnus on CBM (compressed biomethane – survestatud biometaan) ja seepärast ilmuvad sellised tunnused peatselt ka meie gaasitanklatele.