Rohegaasi meeskond viib läbi laiale tarbijaskonnale suunatud teavitustööd, selgitamaks metaangaasi olemust keskkonnasõbraliku ja majanduslikult soodsa transpordikütusena.

Laiemalt tutvustame selle analoogi-vastet kodumaistest taastuvallikaist toodetuna – biometaani, eesti keeles rohegaasi.

Soovime kodulehel leitava kaudu edastada lugejatele tõest teavet, vähendamaks vääritimõistmist transpordigaasidest rääkimisel.